Velkommen til Storjord Hotel


I 1923 bygget mine oldeforeldre Storjord Hotel mellom høye fjell øverst i Saltdal. Hotelldriften opphørte i 1940, men nå er hotellet restaurert og tilbyr igjen overnatting med frokost i et av landets best bevarte eldre trehoteller.


I år har vi åpent for overnatting fra 24. mai til

1. november.


                                              Hjertelig hilsen

                                              Camilla Storjord

Hovedside
Overnattingovernatting.html
Serveringservering.html
Kartkart.html
Naturnatur.html

Regional vinner Nordland 2010

Bevaringsprisen Nordland 2010

Storjord Hotel   8255 RØKLAND                        Telefon 95 17 26 73                       camillastorjord@yahoo.no